ახალი IFRS პრაქტიკაში, მოქმედი და მოსალოდნელი ცვლილებები

22 მარტი 2019

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია წარმოდგენილია ბიდიოს გლობალის ვებგვერდზე

ბიდიო წარმოგიდგენთ პუბლიკაციას IFRS პრაქტიკაში, რომელშიც განხილულია უკანასკნელი სიახლეები, რომელიც მოქმედია 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული ფინანსური წლისთვის, ასევე მოსალოდნელი სიახლეები, რომელიც დადასტურებულია, თუმცა ჯერ ძალაში არ შესულა. 

პუბლიკაცია იხილეთ ამ მისამართზე