• საერთაშორისო დაბეგვრა

საერთაშორისო დაბეგვრა

თუ თქვენი ორგანიზაცია გლობალურ მასშტაბებს იძენს, ბუნებრივია დაბეგვრის თემები უფრო კომპლექსური ხდება.

ჩვენ დაგეხმარებით, საქმიანობა შეუფერხებლად განაგრძოთ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, რადგან გეცოდინებათ, რომ:

  • ბიდიო უზრუნველყოფს საგადასახადო შესაბამისობას კონკრეტულ კანონმდებლობასთან
  • მართავს მსოფლიო მასშტაბით თქვენ მიერ გადახდილ გადასახადებს
  • ეფექტური საგადასახადო მიდგომებით აწყობს თქვენი ინვესტიციების სტრუქტურას სხვა ქვეყნებში
  • შეიმუშავებს რეპატრიაციის ოპტიმალურ საგადასახადო სტრატეგიას და
  • უზრუნველყოფს, რომ თქვენი საგადასახადო დაგეგმვა მარტივად გაუმკლავდეს მარეგულირებელი ორგანოების დეტალურ შემოწმებას.