• საგადასახადო კონსულტაცია

საგადასახადო კონსულტაცია

ახალი ბიზნესის დაწყება და/ან ამასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის წარმართვა ყოველთვის წარმოშობს საგადასახადო შესაბამისობის საკითხებს. ჩვენ გთავაზობთ შეუზღუდავ საგადასახადო კონსულტაციას წერილობით და სატელეფონო კავშირის გზით:

  • მიმდინარე კონსულტაცია (ტელეფონით, წერილობით)
  • ერთჯერადი კონსულტაცია
  • საგადასახადო დაგეგმვა
  • წინასწარი გადაწყვეტილების მომზადება