• საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება

საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება

გადასახადები და იურიდიული კონსულტაცია ბიდიო ფარავს საგადასახადო მომსახურების და მასთან დაკავშირებული იურიდიული კონსულტაციების სრულ სპექტრს. კლასიკური საგადასახადო დეკლარაციის მიღმა, განსაკუთრებული მნიშნველობა ენიჭება formative საგადასახადო რჩევებს ამ სფეროში კომპლექსური და მუდმივად ცვალებადი კანონების გამო. ჩვენი კონსულტაციის ცალსახა მიზანი გრძლევადიან პერსპექტივაში ბიზნესისთვის საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქებაა.

ჩვენი კლიენტებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როგორც კონსულტანტი, ვფლობთ სიღრმისეულ ცოდნას გადასახადებთან დაკავშირებულ სპეფიციურ სფეროებში, როგორიცაა საბაჟო საქმე და დაბეგვრა ჯანდაცვაში და სოციალური ეკონომიკა.

საგადასახადო, იურიდიული და ბიზნესის სხვა საკითხები ხშირად დაკავშირებულია ბიზნეს ტრანსაზაქციებთან, რესტრუქტურიზაციასთან, სტარტ-აპებსა თუ სამართლამემკვიდრეობის გეგმასთან. ჩვენ ვუმკლავდებით ამ გამოწვევებს  აუდიტორების, საგადასახადო კონსულტანტების, მმართველობით კონსულტაციის ექსპერტებისა, იურისტების, ინვეტიციების სპეციალისების, ინჟინრებისა და ადმინისტრაციული თანამშრომლებით დაკომპლექტებული მულტიდისციპლინარული გუნდით.

ბიდიოს სხვა მომსახურება