• უძრავი ქონება და სამშენებლო სექტორი

უძრავი ქონება და სამშენებლო სექტორი

უძრავი ქონების ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული სექტორია საქართველოს ეკონომიკაში, მათ შორის მნიშვნელოვანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით. ბიდიოს იურიდიული გუნდი გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ტრანზაქციების სრული სპექტრის სამართლებრივ მხარდაჭერას, როგორიცაა უძრავი ქონების დიუ დილიჯენსი, შეძენა, მშენებლობა, დეველოპმენტი, ვალდებულებების უზრუნველყოფა, სამშენებლო ნებართვები და სხვა.