• რეგულაციებთან შესაბამისობა

რეგულაციებთან შესაბამისობა

სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა სექტორის მიმართ განსხვავებული ხარისხის რეგულაციებია დადგენილი. განსაკუთრებით რეგულირებული ბაზრებია საფინანსო სექტორი, აზარტული თამაშები, სამედიცინო სერვისები, მაუწყებლობა, ენერგეტიკა და სხვა.  ჩვენ მოვახდენთ თქვენი ბიზნესის რეგულაციებთან შესაბამისობის დიუ დილიჯენსს, ასევე დაგეხმარებით ამა თუ იმ სექტორის რეგულატორულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის გეგმის შედგენაში და გავუწევთ მონიტორინგს შესაბამისობის გეგმის შესრულებას.