• ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

ინტელექტურალური საკუთრება თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების ქვაკუთხედია. ჩვენ დაგეხმარებით სავაჭრო ნიშნების რეგისტრაციაში, სალიცენზიო და ფრანჩაიზის  გარიგებების დადებაში, ისევე როგორც საავტორო და საპატენტო უფლებების მართვაში.