• ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურა

ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურა

ჩვენ გვაქვს ენერგო და ინფრასტრუქტურული ბიზნეს სექტორის სამართლებრივი მხარდაჭერის გამოცდილება, როგორიცაა ჰესების მშენებლობის ნებართვების მოპოვება და მშენებლობა, საგზაო და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესში გარიგებების, ნებართვების და სხვა სამართლებრივი პროცედურების მხარდაჭერა. საინვესტიციო პროექტების მხარდაჭერა და მართვა.