• ბიდიო ლეგალი

ბიდიო ლეგალი

სწრაფად ცვალებად საკანონმდებლო გარემოში ბიზნეს რისკებიც მუდმივად იმატებს. ამ გამოწვევასთან გამკლავებაში დაგეხმარებათ ბიდიო ლეგალი. ჩვენი პროფესიონალთა გუნდი გთავაზობთ სრული სპექტრის იურიდიულ კონსულტაციებს, რომ სწორად და ამომწურავად გაგარკვიოთ ადგილობრილი და საერთაშორისო კანონმდებლობის საკითხებში. ინოვაციურობა და ხარისხი განაპირობებს ბიდიო ლეგალის მომსახურების გამორჩეულ ხასიათს, რასაც ჩვენ განსაკუთრებულ ფასეულობად მივიჩნევთ.

ბიდიო ლეგალის მომსახურების სფეროები:

  • კორპორაციული სამართალი
  • საფინანსო და საინვესტიციო სამართალი
  • შრომის სამართალი
  • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები და სამშენებლო სამართალი
  • სასამართლო გარჩევები, არბიტრაჟი და დავების გადაწყვეტა
  • ინტელექტუალური საკუთრების სამართლებრივი მართვა
  • კომერციული (სავაჭრო) სამართალი
  • ადმინისტრაციული სამართალი
  • საგადასახადო სამართალი