• შრომის სამართალი

შრომის სამართალი

ჩვენი მომსახურება ამ მიმართულებით მოიცავს:

  • შრომითი ხელშეკრულებების და პოლიტიკების, კონფიდენციალობისა და   კონკურენციის აკრძალვის ხელშეკრულებები
  • კონსულტაცია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
  • ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციები  შრომითი ურთიერთობების სხვადასხვა   ასპექტებზე, როგორიცაა წლიური შვებულება, ბიულეტენი, გათავისუფლების   ანაზღაურება და სხვ.
  • წარმომადგენლობა და კონსულტაცია სასამართლო გარჩევებში შრომითი   ურთიერთობების თემაზე