• უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები და სამშენებლო სამართალი

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები და სამშენებლო სამართალი

ჩვენი მომსახურება მოიცავს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციების სრულ სპექტრს (შესყიდვა, დეველოპმენტი და სამეურნეო მართვა), მათ შორის:

  • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დიუ დილიჯენსი
  • ურბანულ დაგეგმარებასთან დაკავშირებული იურიდიული კონსულტაცია   (სამშენებლო ზონები, კოეფიციენტები და ა.შ.)
  • უძრავი ქონების შეძენასა და გაყიდვასთან დაკავშირებული კონსულტაცია და ეფექტური ფინანსური სტრუქტურის შემუშავება ადგილობრივი რეგულაციებისა და შესაძლო საგადასახადო შედეგების გათვალისწინებთ
  • უძრავი ქონების შეძენის და გაყიდვის ოპერაციების შესრულება
  • გირავნობა/იპოთეკა

ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს უძრავი ქონების პროექტების შემუშავებასთან დაკავშირებულ საკითხებში, როგორიცაა ფუნქციური ზონების ცვლილება, სამშენებლო ნებართვების მოპოვება. ჩვენი იურისტები ასევე სპეციალიზდებიან სმშენებლო კონტრაქტების, მათ შორის უძრავი ქონებისა და ინფრასტრუქტურული მშენებლობის ხელშეკრულებების შედგენაში. ჩვენ ფართო გამოცდილება გვაქვს FIDIC-ის მშენებლობის კონტრაქტებთნ დაკავშირებულ საკითხებში.