• კომერციული დავების გადაწყვეტა

კომერციული დავების გადაწყვეტა

ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ ზარალების ან ფინანსური დანაკარგების განსაზღვრაში ბიზნესის ყველა სექტორსა და სხვადასხვა იურისდიქციის ფარგლებში.

ჩვენი პროფესიონალები ფართო გამოცდილებით სხვადასხვა დისციპლინაში და ბიდიოს ქსელის მხარდაჭერით ფლობენ სიღმისეულ ტექნიკური ცოდნას და უნარჩვევებს იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თქვენი პროცესების ექსპერტული ანალიზი და მტკიცებულებების სრული შეფასება.

ჩვენი მომსახურება სასამართლო ექსპერტიზის მიმართულებით მოიცავს:

  • საწყისი ინფორმაციის მიმოხილვას და  ვალდებულებების წინასწარ ანალიზს ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას (წერილები  ქმედებამდე, საჩივრები, მოწმეთა ჩვენებები ექსპერტული მოწმის მომსახურება
  • ზარალების დაანგარიშება
  • დამოუკიდებელი მოსაზრება სააღიცხვო საკთხებზე
  • გადახდისუნარიანობის გამოძიება და სადავო
  • გადახდისუუნარობის სასამართლო დავები