• თაღლითობა და ფინანსური გამოძიება

თაღლითობა და ფინანსური გამოძიება

როცა თქვენი ორგანიზაცია საფრთხის წინაშე დგას, სწრაფი მოქმედებაა საჭირო. ბიდიოს სასამართლო აღრიცხვის სპეციალისტებს შეუძლიათ, დაგეხმარონ ყველაზე მაღალრისკიან ვითარებაში, რომელიც თაღლითობასა და კორუფციას ეხება, სააღრიცხვო უზუსტობების გასწორებაში, სასამართლო დავების გადაწყვეტაში, მონაცემთა აღდგენასა და ფართო სპექტრის შესაბამისობის საკითხებში.

ჩვენი საგამოძიებო მომსახურება მოიცავს:

  • თაღლითობის, კორუფციისა და მექრთამეობის გამოძიებას
  • აქტივების კვალის აღმოჩენას და დაბრუნებას
  • ზარალების გამოთვლას
  • დოსიეს კვლევებს და სტატისტიკურ შემოწმებას
  • სპეციალიზებულ კონსულტაციებს აღმასრულებელი საბჭოსთვის