• საპენსიო შენატანის აღრიცხვა და ადმინისტრირება

საპენსიო შენატანის აღრიცხვა და ადმინისტრირება

სემინარის განმავლობაში განსახილველი თემები:

 • დაგროვებითი საპენსიო სქემის ზოგადი აღწერილობა დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილე ფიზიკური პირები და განაცემები
 • საჭირო ცვლილებები შრომით ხელშეკრულებებსა და მომსახურების ხელშეკრულებებში
 • მოსალოდნელი ცვლილებები დამქირავებლის ხარჯების სტრუქტურაში
 • საპენსიო შენატანების გაანგარიშება ხელფასსა და მომსახურების ღირებულებაზე
 • საპენსიო შენატანების სარგებელზე გაანგარიშების მეთოდები ცვლილებები საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშებასა და ადმინისტრირებაში
 • საპენსიო შენატანების ბუღალტრული აღრიცხვა და ადმინისტრირება ამ დრომდე დაურეგულირებელი და ბუნდოვანი საკითხები
   
ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:
 • საპენსიო შენატანების გადახდას დაქვემდებარებული ტრანზაქციების იდენტიფიცირებას
 • შრომითი ხელშეკრულების ცვლილების საჭიროების დადგენას ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების მოსალოდნელი ცვლილების გაანგარიშებას
 • ბუნდოვანი, არარეგულირებული საკითხების იდენტიფიცირებას
 • ელექტრონული ფოსტით მიიღონ ინფორმაცია რეგულაციებში შესული სიახლეების შესახებ 3 თვის განმავლობაში

ტრენერი - შალვა კილასონია                                                                                            
საგადასახადო მენეჯერი 9 წლიანი გამოცდილებით
 

კურსის ხანგრძლივობა - 2 დღე (4 სთ)
ღირებულება - 190 ლარი დღგ-ის ჩათვლით