• რეგულაციებთან შესაბამისობა

რეგულაციებთან შესაბამისობა

რეგულაციებთან შესაბამისობის მომსახურება მოიცავს თქვენი ორგანიზაციის კორპორატიული მმართველობის შეფასებას და გაუმჯობესებას, ასევე საოპერაციო მმართველობის შესაბამისობას სხვადასხვა რეგულაციების მოთხოვნებთან, როგორიცაა მაგალითად დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის კორპორაციული მმართველობის კოდექსი და სხვა საუკეთესო მოდელები საერთაშორისო პრაქტიკაში, ასევე:

  • COSO-ს მოთხოვნები
  • სპეციფიური კანონმდებლობები, მათ შორის Basel II, SOX 404, J-Sox და სხვა
  • ISO სტანდარტების მოთხოვნები
  • ადგილობრივი კანონმდებლობა და სახელმძღვანელოები
  • საერთაოშორისო ქსელის ან ჯგუფის გაიდლაინები