• რისკ კონსულტაციები

რისკ კონსულტაციები

ორგანიზაციაში რისკების მართვის პროცესი უმაღლესი კორპორატიული მმართველობიდან იწყება და სრულდება საოპერაციო საქმიანობის ყველაზე ქვედა დონეზე ეფექტური კონტროლების დანერგვით. ბიდიოს რისკ კონსულტაციები დაგეხმარებათ სწორად განავითაროთ რისკების მართვის პროცესი COSO მოდელის, Sarbanes Oxley-ს მოთხოვნებთან ან სხვა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკებთან შესაბამისობაში.

ჩვენ გთავაზობთ რისკ კონსულტაციების მომსახურებას რამდენიმე მიმართულებით ცალცალკე ან კომბინაციაში:

  • რისკების მართვისა და კონტროლის  პროცესების გაძლიერება
  • შიდა აუდიტი რეგულაციებთან შესაბამისობა