• ლინ ტრანსფორმაცია

ლინ ტრანსფორმაცია

ლინ მენეჯმენტი არის ოპერაციული მართვის მეთოდოლოგია, რომელიც კომპანიას  საშუალებას აძლევს დანაკარგების შემცირები მეტი ღირებულება შეუქმნას კლიენტ. ლინ მენეჯმენტის ისტორია სათავეს იღებს იაპონიის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კომპანიაში - ტოიოტა მოტორს კორპორაციაში. ტოიოტა პირველი კომპანია გახდა, რომელმაც შეცვალა წარმოების სტანდარტული მეთოდები და შექმნა სრულიად ახალი მიდგომა ამ სფეროში. 

თანდათანობით ლინ მენეჯმენტი მართვის უნივერსალურ ინსტრუმენტად ჩამოყალიბდა როგორც წარმოებაში, ისე მომსახურების სფეროში. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაციას და მიმართულია მუდმივ განვითარებაზე. 

ლინ მენეჯმენტის დანერგვით თქვენ შეძლებთ შემდეგი შედეგების მიღებას: 
  • მაღალი ეფექტურობა 

  • დანახარჯების შემცირება 

  • პროდუქტიულობის ზრდა 

  • გაყიდვების ზრდა 

  • კლიენტის კმაყოფილების ზრდა 

  • თანამშრომლების  ჩართულობის ზრდა 

  • სწრაფი განვითარება 

  • მოგების ზრდა

*ლინ მენეჯმენტის პრინციპები