• მონაცემთა ანალიტიკა

მონაცემთა ანალიტიკა

ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ დიდი შესაძლებლობები მოიტანა. დღეს ორგანიზაციები ვმოქმედებთ გარემოში, სადაც ყოველწამიერად უამრავი მრავალფეროვანი მონაცემი გროვდება. თანამედროვე სამყაროში მონაცემები ერთ-ერთი ძვირადღირებული აქტივია, მათი მეშვეობით შესაძლებელი ხდება ძალზე ახლოდან დავაკვირდეთ ჩვენს ორგანიზაციას, ბაზარს, მომხმარებელს, შევისწავლოთ გარემო, დავინახოთ შეუიარაღებელი თვალისთვის უხილავი კავშირები  და ამ ცოდნაზე დაყრდნობით მივიღოთ  გადაწყვეტილებები.   

ჩვენ კარგად გვესმის მონაცემების მნიშვნელობა და სარგებელი ორგანიზაციისთვის. სწორედ ამიტომ ბიდიოში შექმნილია ინოვაციური მიმართულება: მონაცემთა ანალიტიკა. ჩვენ მონაცემების ანალიტიკის სრულ სპექტრს გთავაზობთ  - მონაცემების მომზადებიდან მონაცემებით გადაწყვეტილების მიღებამდე.  ჩვენი სერვისებია: