• კორპორაციული ფინანსები

კორპორაციული ფინანსები

ჩვენი კორპორაციული ფინანსების ექსპერტები კლიენტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდების მიზნით, თანამშრომლობენ საგადასახადო და საბუღალტრო აღრიცხვის სფეროში მომუშავე გამოცდილ კონსულტანტებთან. ჩვენი მომსახურება ყველა სექტორს მოიცავს.

ჩვენი მთავარი მიდგომა კლიენტების დროული და მიზანმიმართული კონსულტაციებით უზრუნველყოფაა. ჩვენთან მომსახურების პროცესს კვალიფიციური პერსონალი წარმართავს, რომელთაც ფართო გამოცდილება აქვთ მოლაპარაკებების წარმოებასა და საკითხების სწრაფ და ეფექტურ გადაწყვეტაში.

კორპორაციული ფინანსები მოიცავს შემდეგ მომსახურებას:

  • პროექტის ეკონომიკური დასაბუთება
  • შერწყმა & შეძენა
  • დაფინანსების მოზიდვა
  • დიუ დილიჯენსი & ტრანზაქციებთან დაკავშირებული სერვისები
  • შეფასება
  • სასამართლო ექსპერტიზა