• კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოება

კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოება

ინფორმაციული უსაფრთხოების სფერო ორგანიზაციების მიერ ტექნოლოგიური მიღწევების გამოყენებით და შესაბამისი ინვესტიციების შედეგად განვითარდა. დღეს ორგანიზაციებს შეუძლიათ მიიღონ სარგებელი დიდი მოცულობის მონაცემებით და ციფრული პლატფორმების მეშვეობით კლიენტებთან და  გამოცდილ მხარეებთან კომუნიკაციის ფართო შესაძლებლობებით. ამასთან, იგივე ფაქტორები ზრდის ორგანიზაციების კიბერსაფრთხის ალბათობას. კიბერუსაფრთხოება 21-ე საუკუნის მთავარი ციფრული გამოწვევაა, რადგან თავდასხმები სულ უფრო სრულყოფილი და კომპლექსური ხდება,  დაწყებული ფიშინგიდან და სოციალური თავდასხმიდან - მიზანმიმართულ, თანმიმდევრულ თავდასხმებამდე.