• ბაზრის კვლევა და ანალიზი

ბაზრის კვლევა და ანალიზი

დიდი ცვლილებების განხორციელებისას უმნიშვნელოვანესია ბაზარზე არსებული იმ გარემოებების შესწავლა, რომელიც აისახება ბიზნესგეგმებზე. ჩვენს გუნდს ბაზრის შეფასებისა და კლიენტების ანალიზის შედეგებით უზრუნველყოფის დიდი გამოცდილება აქვს როგორ კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელებასთან ან ბიზნესის გაფართოებასთან დაკავშირებული რისკების, ხარჯებისა და შემოსავლების განსაზღვრაში.