• კაპიტალის ბაზრები და დაფინანსების მოზიდვა

კაპიტალის ბაზრები და დაფინანსების მოზიდვა

ჩვენ კომპანიებს კონსულტირებას ვუწევთ კაპიტალის ბაზრებიდან, კერძო კაპიტალის პროვაიდერების, ბანკებისა და ალტერნატიული სესხების პროვაიდერებისგან თანხის მოზიდვისთვის.

ბიდიო საუკეთესო არჩევანია თუ თქვენ გჭირდებათ:
  • კერძო კაპიტალი
  • რეფინანსირება (ფინანსების ხელახალი მოძიება)
  • პროექტის ეკონომიკური დასაბუთება
  • ბიზნეს გეგმები