• საუკეთესო და ეფექტური გამოყენება

საუკეთესო და ეფექტური გამოყენება

ჩვენ გთავაზობთ საუკეთესო და ეფექტური გამოყენების ანალიზს სასტუმრო, სარესტორნო და რეკრეაციული ბიზნესის, საოფისე, საცალო, საწარმოო და მიწის საკუთრებისთვის საქართველოში.  საუკეთესო და ეფექტური გამოყენების ანალიზის საფუძველზე ჩვენ ვარკვევთ ქონების რა მიმართულებით გამოყენება იქნება თქვენთვის ყველაზე სარგებლიანი.

ბიდიოს გუნდს აქვს საუკეთესო და ეფექტური გამოყენების შეფასების დიდი გამოცდილება, რომელიც ითვალისწინებს ოთხ ძირითად ფაქტორს: სამართლებრივი დაშვება, ფიზიკური შესაძლებლობა, ფინანსური მზაობა და მაქსიმალური პროდუქტიულობა.