• დიუ დილიჯენსი და ტრანზაქციებთან დაკავშირებული სერვისები

დიუ დილიჯენსი და ტრანზაქციებთან დაკავშირებული სერვისები

დიუ დილიჯენსი შეძენის პროცესის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია და ბიზნესის/კომპანიის მყიდველს აძლევს ინფორმირებული ანალიზის საშუალებას  შემოთავაზებული ტრანზაქციის ირგვლივ, ვინაიდან უზრუნველყოფს მასთან დაკავშირებული რისკებისა და შესაძლებლობების დამოუკიდებელ, ობიექტურ შეფასებას.

ბიდიო გამოყოფს სხვადასხვა სპეციალისტთა გუნდებს კერძო კაპიტალისა და კაპიტალის ბაზრის ოპერაციებისთვის, რომლებიც  კლიენტებისა და ჩვენი ანგარიშის სხვა მომხმარებლებისთვის განსაზღვრავს სხვადასხვა კომერციულ საჭიროებას. ჩვენ მიერ მომზადებული ანგარიში არის მოსახერხებელი და არსებულ საკითხზე ორიენტირებული.

ბიდიო არის საუკეთესო არჩევანი თუ თქვენ გჭირდებათ:
  • დიუ დილიჯენსი მყიდველი მხარისთვის
  • დიუ დილიჯენსი გამყიდველი მხარისთვის
  • საპროგნოზო მიმოხილვები
  • შეძენის შემდგომი სერვისები