• GDPR: დაფარული ინფორმაცია ორგანიზაციის შიგნით (ENG)
პუბლიკაცია:

GDPR: დაფარული ინფორმაცია ორგანიზაციის შიგნით

16 მარტი 2018

პუბლიკაციის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო აშშ-ს ვებგვერდზე

ჩამოტვირთვა