საინფორმაციო ბიულეტენი:

BDO Global Employer Services Newsletter - January 2020 (ENG)

28 იანვარი 2020

Original content provided by BDO

ბიდიოს საინფორმაციო ბიულეტენი Global Employer Services Newsletter წარმოადგენს იმ საკითხების მოკლე მიმოხილვას, რომელიც ძირითადად შეეხება ექსპატრიატებს, მაგრამ არამხოლოდ, საგადასახადო დაბეგვრისა და სოციალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. 

მოცემული ბიულეტენი აერთიანებს უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ამა თუ იმ ქვეყანაში განხორციელებულ სიახლეებს. მნიშვნელოვანია ცვლილებები იურისდიქციაში, რაც სრულად არის მიმოხილული, რადგან შეუძლია გავლენა იქონიოს თქვენს ბიზნესსა და ექსპატრიატებზე.

იანვრის ნომერში განხილულია ბელგიაში, ჩინეთში, ჰონგ-კონგში, ირლანდიასა და აშშ-ში განხორციელებული ცვლილებები. ნომრის მთავარ თემას აშშ წარმოადგენს.

ნახეთ საინფორმაციო ბიულეტენი