• 3 საინტერესო ბიზნეს იდეა, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტსა და ბლოკჩეინს აერთიანებს (ENG)
სტატია:

3 საინტერესო ბიზნეს იდეა, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტსა და ბლოკჩეინს აერთიანებს

28 მარტი 2018

სტატიის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო ესტონეთის ვებგვერდზე.