• ტრანზაქციებთან დაკავშირებული მომსახურება - გლობალური კატალოგი 2018 (ENG)
ბროშურა:

ტრანზაქციებთან დაკავშირებული მომსახურება - გლობალური კატალოგი 2018

26 აპრილი 2018

ბროშურის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

ბროშურაში წარმოდგენილია გასული წლის განმავლობაში  ტრანზაქციის სერვისების მიმართულებით განხორციელებული მნიშვნელოვანი გარიგებები, რომელიც ხაზს უსვამს ჩვენი გუნდების გამოცდილებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.