• სტაბილური ფინანსები (ENG)
პუბლიკაცია:

სტაბილური ფინანსები

09 თებერვალი 2018

მასალა მომზადებულია  ბიდიო გერმანიის მიერ

პოლიტიკოსებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეუძლიათ მათ მოითხოვონ ბანკების, აქციონერებისა და ინსტიტუციური ინვესტორებისგან ისეთი სტრატეგიების მიღება, რომელიც მხარს დაუჭერს 2015 წელს პარიზის შეთანხმებით მიღებულ ამოცანებსა და ვალდებულებას. 

ჩამოტვირთვა