• სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 38 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 38 (ENG)

26 მარტი 2018

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

 

ჩამოტვირთვა