• სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - #34 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - #34

17 ნოემბერი 2017

საინფორმაციო ბიულეტენი მოიცავს იმ პრობლემების მოკლე მიმოხილვას, რომელიც შეეხებათ არარეზიდენტებს გადასახადებისა და სოციალური უზრუნველყოფის ჭრილში.

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა