• სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - მარტის გამოცემა
საინფორმაციო ბიულეტენი:

სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - მარტის გამოცემა

20 მარტი 2019

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია ნახეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

ბიდიოს სიახლეები არარეზიდენტებისთვის მოიცავს იმ საკითხების მოკლე მიმოხილვას, რომელიც შეეხება არარეზიდენტებს საგადასახადო და სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით. 

მოცემულ ბიულეტენში წარმოდგენილია ინფორმაცია ბოლო თვეების განმავლობაში, ცალკეულ ქვეყანაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ. 

მარტის გამოცემაში თქვენ წაიკითხავთ ბელგიაში, დანიაში, ინდოეთში, შვეიცარიასა და დიდ ბრიტანეთში განხორციელებული იმ ცვლილებების შესახებ,  რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს თქვენს ბიზნესზე.