• საქართველოს ტურიზმისა და მასპინძლობის სექტორის მიმოხილვა (ENG)
პუბლიკაცია:

საქართველოს ტურიზმისა და მასპინძლობის სექტორის მიმოხილვა (ENG)

27 მარტი 2018

წარმოგიდგენთ საქართველოს ტურიზმისა და მასპინძლობის სექტორის მიმოხილვას 2017 წლის მდგომარეობით, რომელიც მომზადებულია ბიდიოს კორპორაციული ფინანსების განყოფილების მიერ. ეს არის ზოგადი ხასიათის კვლევა, რომელსაც ჩვენ უკვე მეორე წელია ვატარებთ და იგი ეყრდნობა როგორც ბიდიოს ანალიზს, ისე სხვა ოფიციალური წყაროების მონაცემებს.

რამდენად გაიზარდა ქვეყანაში შემოსული ტურისტების რაოდენობა, საშუალოდ რამდენ დღეს ატარებენ ისინი საქართველოში და როგორია საშუალო ხელფასი ტურიზმის სფეროში, მიიღეთ პასუხები ამ და სხვა შეკითხვებზე ჩვენ მიერ მომზადებული კვლევის მეშვეობით.