საინფორმაციო ბიულეტენი:

საგადასახადო სიახლეები 4/2019

12 დეკემბერი 2019

Original content provided by BDO

ბიდიოს საგადასახადო სიახლეები ფოკუსირებულია პრაქტიკული მნიშვნელობის საკითხებზე დღგ-ის მიმართულებით, ასევე ისეთი არაპირდაპირი გადასახადების, როგორიც არის საქონლისა და მომსახურების გადასახადი GST. ექსპერტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან გამოცემაში წარმოადგენენ უახლეს ინფორმაციას კანონმდებლობაში, იურისდიქციასა და საგადასახადო ორგანოების დირექტივებსა და მოსაზრებებში. 

მოცემულ ნომერში წარმოდგენილია არგენტინაში, ავსტრალიაში, ბელგიაში, კანადაში, ჩილეში, ჩინეთში, საფრანგეთში, ინდოეთში, ირლანდიაში, იტალიაში, ნიდერლანდებში, ნორვეგიაში, სინგაპურსა და  სხვა ქვეყნებში განხორციელებული მნიშვნელოვანი საგადასახადო სიახლეები. გამოცემის მთავარ თემას ევროკავშირის რეგიონი წარმოადგენს.

ნახეთ საინფორმაციო ბიულეტენი