• საგადასახადო სიახლეები - # 4/2017 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

გლობალური საგადასახადო სიახლეები - გამოცემა # 4/2017

04 დეკემბერი 2017

2017 წლის განმავლობაში დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ გამოსცა არაერთი მემორანდუმი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის ზეგავლენის შესახებ საბაჟო გადასახადსა და დამატებითი ღირებულების გადასახადზე.

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

ჩამოტვირთვა