• ბიდიოს ევროპული კვლევა (ENG)
რეპორტები:

ბიდიოს ევროპული კვლევა

11 თებერვალი 2020

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია ნახეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

 

ლიდერის პოზიციის შენარჩუნება 2025 წლისათვის

აღნიშნული რეპორტის გამოქვეყნებით ბიდიოს მიზანია ბიზნესსა და მის მმართველობას მიაწოდოს პრაქტიკული და აქტუალური ინფორმაცია იმ საკითხების შესახებ, რომელიც უახლოესი 5 წლის განმავლობაში მათთვის განსაკუთრებით საყურადღებო იქნება. ბიდიოს ლიდერებმა ქსელის ევროპული ფირმებიდან გააანალიზეს 200-ზე მეტი ბიზნესლიდერის მოსაზრება (ვინც მონაწილეობა მიიღო კვლევაში), შედეგად კვლევა ეფუძნება ბაზარზე მუშაობის მათ გამოცდილებას, ისინი გვთავაზობენ საკუთარ კომენტარებს, საუბრობენ პერსპექტივებზე და გვიზიარებენ რჩევებს, მთავარი აქცენტების ჩათვლით. 

გამოვიკითხეთ 200-ზე მეტი ბიზნესლიდერი ბელგიიდან, დანიიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან, ნორვეგიიდან, ესპანეთიდან და გაერთიანებული სამეფოდან. ჩვენ გვინდოდა გამოგვეკვლია მათი მიმდინარე მთავარი თემები და ასევე ის ცვლილებები, რომელთაც ისინი შემდგომი 5 წლის განმავლობაში ლიდერობის შესანარჩუნებლად გეგმავენ. 

გაეცანით რეპორტს კვლევის შესახებ