• კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ
საინფორმაციო ბიულეტენი:

კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ

29 მარტი 2018

საქართველოს პარლამენტმა 2018 წლის 7 მარტს მიიღო კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომლის მიზანია დამსაქმებლებისთვის სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების კუთხით ძირითადი მოთხოვნების და პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა.

კანონი ვრცელდება მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე, ამგვარი სამუშაოების  ჩამონათვალი კი უნდა განსაზღვროს საქართველოს მთავრობამ ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში.

დეტალური ინფორმაციიისთვის ჩამოტვირთეთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენი.


 

ჩამოტვირთვა