• ინტერვიუ ბუღალტრის პროფესიის შესახებ ACCA-ს გლობალურ ხელმძღვანელთან (ENG)
პოდკასტი:

ინტერვიუ ბუღალტრის პროფესიის შესახებ ACCA-ს გლობალურ ხელმძღვანელთან

05 დეკემბერი 2017

ბიდიოს RAPP-ის გლობალური ხელმძღვანელის ნოელ კლეჰენის (Noel Clehane) ინტერვიუ ბრაიან მაკენრისთან (Brian McEnery) - ბიდიოს პარტნიორსა და ACCA გლობალის პრეზიდენტთან. საუბარი ბუღალტრის პროფესიის შესახებ. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ბუღალტრის პროფესიის მომავლის განხილვა ახალი ტექნოლოგიების ერაში, მიმდინარე პრობლემებისა და შესაძლებლობების პირობებში.