პუბლიკაცია:

ინოვაციური ბიზნესმოდელები ციფრული ეპოქისთვის

03 ოქტომბერი 2019

მასალის მფლობელი ბიდიო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

თუკი ციფრული ეკონომიკის მომავალს შევხედავთ, რომელშიც მომსახურება და ნოვატორული იდეები დომინირებს და არა პროდუქტები, რეალური ღირებულების შექმნა შესაძლებელი იქნება ბიზნესმოდელების ცვლილების გზით - ან დივერსიფიკაციის და ანდა კიდევ ბიზნესის ახლებურად გააზრების შედეგად, იმგვარად, რომ დადგეს განსხვავებული ეფექტი, ფუნდამენტურად შეიცვალოს წარმადობა და ურთიერთობები სტეიკჰოლდერებს შორის. 

ქვემოთ წარმოდგენილ ფორმაში განახლებული ბიზნესი, ასახულია 6 მთავარი მიმართულებით, როგორიც არის: 

  1. სააბონენტო მომსახურება
  2. გადახდა სერვისით სარგებლობისას
  3. პროდუქტი, როგორც სერვისი
  4. სერვისი, როგორც პროდუქტი
  5. მონაცემთა ბაზა, როგორც სერვისი
  6. ციფრული პლატფორმები