• თანამშრომლის მობილობის აღქმა ცვლილებების პირობებში (ENG)
ბლოგი:

თანამშრომლის მობილობის აღქმა ცვლილებების პირობებში

08 ნოემბერი 2017

აღნიშნული პუბლიკაცია მოიცავს თანამშრომლის მობილობის გლობალური კვლევის შედეგებს, რომელიც  უშუალოდ თანამშრომლის თვალთახედვაზე ფოკუსირდება. ეს არის ამ ტიპის მეორე რეპორტი, პირველი მომზადდა 2012 წელს (Mobilising talent: the global mobility challenge).

რეპორტის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე