• ბიდიო ჰორიზონს 2017 - # 4 (ENG)
პუბლიკაცია:

ბიდიო ჰორიზონს 2017 - #4

14 ნოემბერი 2017

კვარტალური პუბლიკაცია იმის შესახებ თუ როგორ იცვლება და რა მიმართულებით ვითარდება  M&A ბაზარი.

პუბლიკაციის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.