• ბიდიო ჰორაიზონს 2018 - #1 (ENG)
სტატია:

ბიდიო ჰორაიზონს 2018 - # 1

15 თებერვალი 2018

კვარტალური პუბლიკაცია იმის შესახებ თუ როგორ იცვლება და რა მიმართულებით ვითარდება  M&A ბაზარი.

პუბლიკაციის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ  ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.