• ბიდიოს რეპორტი უძრავი ქონების სექტორის შესახებ (ENG)
რეპორტები:

ბიდიოს რეპორტი უძრავი ქონების სექტორის შესახებ

17 იანვარი 2018

ბიდიო წარმოგიდგენთ წლიური პუბლიკაციის პირველ გამოცემას უძრავი ქონების სექტორის შესახებ - BDO REIT report. ეს არის მსოფლიოს მასშტაბით უძრავი ქონების სექტორის 35 მთავარი აღმასრულებლის გამოკითხვის შედეგად მომზადებული ანგარიში, რომელშიც მოცემულია მათი მოლოდინი და მოსაზრებები სექტორის მომავალი განვითარების შესახებ. წაიკითხეთ დეტალურად თუ რატომ და სად სურთ მათ ინვესტიციის განხორციელება

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე