• ბიდიოს ანგარიში კიბერსაფრთხეების შესახებ (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

ბიდიოს ანგარიში კიბერსაფრთხეების შესახებ

14 მაისი 2018

პუბლიკაციის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გერმანიის ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა