• სახელმწიფო სექტორი

სახელმწიფო სექტორი

სახელმწიფო სექტორში მოქმედი ორგანიზაციები იმყოფებიან მუდმივი წნეხის ქვეშ, რათა ყოველწლიურად გაიუმჯობესონ შედეგები. აღნიშნულ სექტორს ჩვენ ვთავაზობთ ახალ მიდგომას, რათა ვუზრუნველყოთ პრაქტიკული, ინოვაციური და ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, ადაპტირებული კონკრეტული სექტორისთვის.

მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდს