• ნავთობი და გაზი

ნავთობი და გაზი

ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს მსოფლიოს მასშტაბით სისრულეში მოიყვანონ მათი სურვილები. ტრადიციული აუდიტორული და საგადასახადო მომსახურების გარდა, ჩვენ ასევე ვთავაზობთ კომპლექსურ გადაწყვეტილებებს, რაც ითვალისწინებს შერწყმა/შეძენასთან დაკავშირებულ მომსახურებას, რისკების მართვისა და კონტროლის პროცესების გაძლიერებას.