• ბუნებრივი რესურსები

ბუნებრივი რესურსები

50 წელზე მეტია ბიდიო მუშაობს ათასობით კომპანიასთან კვლევის, წარმოებისა და მომსახურების სფეროში, რათა უზრუნველყოს ისინი მათზე მორგებული გადაწყვეტილებებით.

  • პროექტების მართვა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული მარეგულირებელი და პოლიტიკური რისკით
  • ფინანსური და საგადასახადო დაგეგმვა
  • ინფრასტრუქტურა იზოლირებულ რეგიონებსა და ოფშორებში განხორციელებული პროექტების მხარდასაჭერად
  • საბაზრო ფასის ცვალებადობა და მერყეობა, რასაც გავლენა აქვს  მოთხოვნაზე ყველა სექტორში
  • ცვალებადი და კომპლექსური მარეგულირებელი გარემო
  • მომწოდებლების სულ უფრო მეტად კომპლექსური ქსელი
  • მენეჯმენტსა და სფეროში სათანადო გამოცდილების პოვნის სირთულე