აკადემიის შესახებ

ჩვენ მიზანია უმაღლესი სტანდარტების ბიზნეს ტრენინგების შექმნა ადგილობრივი საკადრო ბაზრისთვის კიდევ უფრო მცოდნე და კომპეტენტური კადრების მოსამზადებლად.

ბიდიო აკადემიის პროგრამები განკუთვნილია როგორც ინდივიდუალური, ისე კორპორატიული საჭიროებისთვის.

სწავლების ფორმა ინტერაქტიულია და ითვალისწინებს მსმენელების მაქსიმალურ ჩართულობას, ქეისების მომზადებას, ქვიზებსა და დისკუსიებს სხვადასხვა თემაზე. ამასთან, კურსი ითვალისწინებს  ცნობილი მენეჯერების მასტერ კლასებს, რომლებიც მსმენელებს საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ.