• საერთაშორისო დაბეგვრა

საერთაშორისო დაბეგვრა

როდესაც თქვენი ბიზნესი ქვეყნის საზღვრებს სცდება,საგადასახადო საკითხები კიდევ უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს თქვენს ბიზნეს საქმინობაში.ბიდიოს პროფესიონალთა გუნდი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ კონსულტაციებს,რომელიც დაგეხმარებათ გზა გაიკვლიოთ მუდმივად ცვალებად ეკონომიკურ და საბაზრო პირობებში.

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:

  • საერთაშორისო საგადასახადო კანონმდებლობის ანალიზი
  • ბიზნეს გადასახადების მართვა
  • თქვენი უცხოური ინვესტიციების ეფექტური მართვა
  •  საგადასახადო სტრატეგიის ეფექტური მართვა
  •  პრაქტიკული რჩევები თქვენი ბიზნესის განვითარებისთვის
  •  გადასახადების დაგეგმვა პროფესიული კადრების მიერ