• საგადასახადო კონსულტაციები

საგადასახადო კონსულტაციები

ახალი ბიზნესის დაწყებისას ან/და ნებისმიერი საქმიანობის პროცესში შეიძლება წარმოიქმნას კითხვები სხვადასხვა ოპერაციის საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე.
 
ჩვენ გთავაზობთ სატელეფონო და წერილობით საგადასახადო კონსულტაციებს:
  • მიმდინარე კონსულტაციები (სატელეფონო და კორესპონდენცია)
  • ერთჯერადი კონსულტაცია
  • საგადასახადო დაგეგმვა
  • წინასწარი გადაწყვეტილების მომზადება